Mededelingen

Belangrijke data:

01-10-2020 Algemene Leden Vergadering K.B.C.A. 2020 (Bovenzaal Nice)
17-12-2020 Tussen Sint en Kerst toernooi komt te vervallen ivm Covid 19.
07-01-2021 Nieuwjaarstoernooi.
15-04-2021 Algemene Leden Vergadering K.B.C.A. 2021 (Serre De Kegel)
03-06-2021 K.B.C.A. Duo Cup


We gaan beginnen.

Speeldata zijn gepubliceerd op de site en blijven voorlopig ongewijzigd.
Baanindeling is aangepast naar 7 teams.
Uw drinken zal worden opgenomen door het personeel van de Kegel.

U bent verplicht zich aan de volgende regels te houden:
• Bij klachten blijft u thuis.
• Wij gaan bij binnenkomst meteen naar de baan.
• Wij spelen Europees. U blijft op uw baan.
• Voorkom onnodig heen en weer lopen.
• Mocht u na het bowlen klachten krijgen, dan informeert u het bestuur.

Het bestuur vd K.B.C.A.